مرحله دوم

مرحله دوم

عملیات ضدعفونی

فضای آلوده یا خودروی خود را چند پاف اسپری بزنید
فیلتر خودرو یا تهویه مطبوع خود را برداشته و مسیر کانال هوا را اسپری بزنید
سپس سیستم تهویه مطبوع را روشن کرده و اجازه دهید ذرات محلول وارد فضا شود

کانال تلگرام

آخرین اخبار پاک تک

دریافت کاتالوگ

معرفی محصولات و خدمات

ساعت کاری پاک تک

شنبه تا پنجشنبه - 8:00 - 17:00

صفحه اینستاگرام

آخرین اخبار و محصولات